Občinska priznanja 2018   •  8. 6. 2018


Med letošnjimi prejemniki priznanj Občine Cerknica sta tudi Mojca INTIHAR in Nejc GORNIK za večletno aktivno delovanje in mentorstvo mladine in pionirjev v PGD Grahovo.
Mojca INTIHAR in Nejc GORNIK sta dolgoletna člana PGD Grahovo, ki pa se že nekaj let ukvarjata z mentorstvom mladine in pionirjev. S sistematičnim delom z mladino sta usposobila kar nekaj generacij, ki se že aktivno vključujejo v članstvo društva. Delo z mladino in pionirji je zahtevno in od obeh zahteva veliko odrekanj in številne vaje, priprave in udeležbe na raznih tekmovanjih ter iskanje dobrih komunikacij z mladimi. Posebno gre izpostaviti vsakoletno letovanje mladine in pionirjev na morju ali v hribih. Z mentorskim delom pripravljata mladino na njeno vlogo in kasnejše delo med gasilci. PGD Grahovo se prav po njuni zaslugi lahko pohvali z velikim številom mladih in pionirjev, kar društvo navdušuje, saj nima skrbi za podmladek. PGD Grahovo je na njuno delo ponosno.


 foto Ljubo Vukelič