Občni zbor 201894. občni zbor Prostovoljnega gasilskega društva Grahovo je bil v soboto, 27.1.2018. Dobili smo novo mlajše vodstvo z novo vizijo.


Predsednik Bogdan Kočevar je odprl občni zbor. Z minuto molka smo se najprej poklonili vsem pokojnim gasilcem, še posebej pa našemu pokojnemu članu Sreču Kovaču. Izvolili smo delovno predsedstvo in verifikacijsko komisijo.
Sledila so poročila o delu v letu 2017 predsednika Bogdana Kočevarja, poveljnika Darka Nanuta, blagajničarke Mojce Intihar, tajnice Andreje Mele, predstavnika in mentorja mladine Nejca Gornika, predstavnice članic Suzane Godeša, predstavnika veteranov Zdravka Novaka in člana nadzornega odbora Pavla Meleta.
Po poročilu verifikacijske komisije je sledila kratka razprava in sprejem poročil. Sledil je pozdrav, čestitke in lepe želje gostov iz PGD Martinjak, PGD Gorenje Jezero, posebej lepe besede je tako nam kot tudi predsedniku GZ Cerknica, našemu članu, namenil predstavnik Gasilske zveze Cerknica in predsednik PGD Žerovnica Boris Žnidaršič.

Prišli smo do desete točke in razrešili staro vodstvo. Temu so sledile volitve nadzornega odbora in novega številčnejšega vodstva, ki ga je predstavila nova predsednica, ki se je najprej zahvalila starem vodstvu za sodelovanje in podporo pri kandidaturi ter občnemu zboru za zaupanje.

NADZORNI ODBOR

1. Boštjan Žnidaršič

2. Pavel Mele

3. Janez Leskovec

 

UPRAVNI ODBOR

1. PREDSEDNICA: Mojca Intihar, VG

2. POVELJNIK: Nejc Gornik, NGČ

3. PODPREDSEDNIK : Matic Gornik, NGČ

4. NAMESTNIK POVELJNIKA: Luka Ris, VG

5. TAJNIK: Andreja Mele

6. MENTOR MLADINE : Lan Soko, VG

7. PREDSTAVNIK BLOČIC: Matej Žnidaršič, VG

8. PREDSTAVNIK BLOŠKE POLICE: Peter Janeš, OG

9. GOSPODAR: Andrej Pelan, OG

10. PREDSTAVNICA VETERANOV: Ksenija Preželj

11. PREDSTAVNICA ČLANIC: Suzana Godeša

12. ČLAN:Erik Kočevar, VG

13. ČLAN: Žan Kelnarič, OG

14. ČLAN: Darko Nanut, NGČ

15. ČLAN: Klemen Polovič, VG

 

KOMISIJA ZA MLADINO

1. Lan Soko

2. Borut Intihar

3. Mateja Mulec

4. Brin Soko

5. Miha Šušnjar

KOMISIJA ZA ČLANICE

1. Suzana Godeša

2. Sonja Martinčič

3. Andreja Mele

4. Mojca Gornik

5. Sonja Kovač

KOMISIJA ZA VETERANE

1. Ksenija Preželj

2. Milena Vesel

3. Vinko Žnidaršič

4. Edvarda Godeša

5. Valentin Novak

 

DISCIPLINSKA KOMISIJA

1. Peter Pelan

2. Anže Intihar

3. Jan Prhne 

 

PRAPORŠČAK

Andrej Pelan

in rezerva Tone Cvetko

 

UREJEVALEC SPLETNE STRANI: Boris Polovič

LEKTORICA: Metoda Debevc

 

Pod točko 12: Program dela je novo izvoljena predsednica najprej prebrala Vizijo in razvoj PGD Grahovo za mandatno obdobje 2018 - 2023.

Vizija in razvoj PGD Grahovo za mandatno obdobje 2018 - 2023

 

Društvo se je po 94 letih od svoje ustanovitve do danes močno spremenilo. Najbolj je to očitno v obdobju zadnjih petnajstih let z velikim sodobnim domom in vozili. V naslednjem mandatu tako vidnih sprememb seveda ne more biti. Moja želja in vizija pa je  spremeniti  delovanje in vključiti čim več članov v vse aktivnosti našega društva.  V  vodstvo in komisije sem zato skušala vključiti čim več  članov, predvsem pa mladih s svežimi idejami in močmi.  Predstavila  vam bom zgolj vizijo za celotno mandatno obdobje, poveljnik pa okvirni program dela za leto 2018. Vizija in okvirni program dela za naslednje obdobje pa ne bosta mogla biti uresničena brez vaše pomoči.

 

Zadnjih 10 let  sem  bila uradno blagajničarka, bolj kot to pa neuradna  mentorica mladine oziroma mentorica  pionirjev, zato bom še vedno največji poudarek dala naši mladini, na katero sem navezana in v njej vidim največjo prihodnost.

Zelo sem ponosna na moje prve pionirje izpred slabih desetih let, ki jih z veseljem že skoraj 3 mesece vsako soboto in nedeljo vozim na Unec na izobraževanje za OG.  Prepričana sem, da bomo imeli sredi marca 8 novih operativnih članov. Kako so moji prvi  pionirji zrasli v OG, pa vidite na razstavljenih koledarjih zadnjih desetih let.

V spomin so se mi vtisnile besede ministrice Andreje Katič  na zadnjem plenumu  GZS : »Prioriteta vsakega gasilca je  vzgoja mladine in če vsak izmed nas ne vzgoji primernih naslednikov, še ni končal svojega dela.«

Tako sem imenovala poleg mentorja tudi komisijo za mladino, ki je v našem društvu ne manjka in tudi ne dela z njo. Poleg dela predsednice se bom s pomočjo pomočnikov še naprej ukvarjala s pionirji. Za ostalo mladino pa bo poskrbel uradni mentor s svojimi pomočniki. Še naprej se bomo s pionirji, mladinci in pripravniki udeleževali vseh tekmovanj po programu GZ, se izobraževali, tudi na letovanje in izlete bomo hodili, predvsem pa se družili in se učili sodelovanja in strpnosti.

 

Leta 2003 sem začela kot vodar 2 v tekmovalni ekipi članic, lani sem postala višja gasilka, zato se  bom trudila, da spremenim miselnost, da je mesto ženske  le za štedilnikom.  Gasilstvo ni le domena moških. Sestavila sem komisijo članic, ki mi bo v pomoč in podporo. Trudila se bom, da bo več članic društva  aktivnih, da bomo po nekaj letih ponovno sestavile ekipo tudi z včlanjevanjem novih članic, da  se bomo družile in si stale ob strani ter bile vzor našim mladim gasilkam, da bo čim več mojih pionirk postalo operativnih gasilk, žensk na vodstvenih položajih.

 

Upajmo, da bomo vsi nekoč postali veterani in bomo še vedno radi prišli v dom, kjer bodo cenili naše znanje, naše delo, nas  spoštovali in s tem spoštovali vso dolgo zgodovino našega društva. Zato se bom trudila za spoštovanje naših veteranov in veterank. S pomočjo komisije bomo skušali ponovno sestaviti ekipo moških veteranov, saj se je tudi že kdo postaral, kar je ni. Več veteranov bom skušala poleg tekmovanj in izletov vključiti še v druge dejavnosti društva.

 

Srce vsakega gasilskega društva pa seveda morajo biti njegovi operativni člani. Z mladim poveljnikom, upam, da bo to srce tudi lepše, bolje bilo. Z Nejcem sva kot mentorja   v zadnjem mandatu dobro sodelovala in ne dvomim, da bova tudi v naslednjem.

V zadnjih letih je bila operativa malo v senci, najprej z gradnjo potem z nakupi vozil  in nazadnje s  pomanjkanjem kadra. Čez dober mesec bomo imeli 8 novih operativnih članov, tako bomo lahko osvežili našo operativno enoto, ki mora vsebovati vsaj 23 aktivnih članov v popolni osebni opremi, izobraženih, usposobljenih, ki dobro poznajo dom in vso opremo v njem.

Kot višja gasilka bom  sodelovala v operativi, kot predsednica pa nudila vso materialno in moralno pomoč poveljniku, da bo lahko uresničeval  primarne naloge gasilskega društva.

 Materialno pomoč v smislu, da bomo postopno  nabavili in zamenjali vso  osebno zaščitno opremo gasilca, ki smo jo v zadnjih letih malo zanemarili, saj je že skoraj vsa  zastarela in ne ustreza več standardom in normativom. Sredstva se bodo namenila tudi za izobraževanje, zdravniške preglede ter popolnitvi opreme v naših vozilih v skladu z novo tipizacijo. Začeli bomo pa tudi razmišljati, kaj bomo z našo staro mazdo, ki je že polnoletna.

Vsako leto v mesecu požarne varnosti bomo v sklopu izobraževanja organizirali strokovna ekskurzijo  za vse operativne člane in pripravnike nad 16 let. Na ekskurzijah si bomo ogledovali druga društva, podjetja, ki se ukvarjajo s predelavo vozil, brigade,…da bomo pridobili kakšen navdih za naprej. Skratka, idej  ne bo zmanjkalo. Ekskurzija bo, poleg seveda udeleževanja na vajah in drugih izobraževanjih,  obvezen tradicionalni izlet v oktobru – mesecu požarne varnosti, ki pa ga bomo zaključili z  martinovanjem, kjer se bomo operativni člani dodobra spoznali.

 

Da bomo imeli razlog še za kakšno veselico, bomo že letos pričeli s pripravami za nabavo novega prapora, saj je obstoječi v groznem stanju.

 

Še naprej si želim  sodelovanja z ostalimi tremi društvi sektorja. Občne zbore imajo za nami, tako da se jih bova s poveljnikom udeležila in se pogovorila o sodelovanju z novimi vodstvi.

Upam, da na GZ Cerknica dobimo dobrega predsednika, ki bo prisluhnil našim  željam in tudi za vzgojo mladine društvom namenil nekaj sredstev, seveda poleg opreme, vzdrževanja in izobraževanja.

 

Gasilsko društvo bo živelo in preživelo  le s pomočjo njegovih članov. Dom in vsa oprema v njem  je brez gasilcev   le muzej.

                                                                                                                              Predsednica PGD Grahovo

                                                                                                                                      Mojca Intihar

Okvirni program dela  za 2018 pa je podal novo izvoljeni poveljnik. Izvolili smo še
delegata za občni zbor GZ Cerknica, kar bosta kar predsednica in poveljnik, kot je običajno v našem društvu. Sledila je podelitev številnih priznanj in odlikovanj. Najvišje priznanje – častni član pa je dobil predsednik Občnega zbora Edo Škrabec za 31-letno predsedovanje občnemu zboru.

Uradni del občnega zbora se je končal. Sledilo je prijetno druženje do jutranjih ur.

Uspešno delo želimo in NA POMOČ !