Občni zbor 2020  • 8. 2. 2020


Kot je že običajno, je na drugo soboto v februarju v Grahovem potekal občni zbor gasilskega društva. Udeležilo se ga je 73 članov in ostalih gostov iz sosednjih društev sektorja ter prijateljskega društva Črni Vrh. Letos je potekal nekoliko drugače kot običajno.
Pričeli smo ga s slovensko himno, sledil je pozdrav predsednice in poklon kar štirim našim in drugim preminulim gasilcem v preteklem letu. Predno smo prešli na običajni dnevni red, smo izvedli še zaključno dejanje ob prevzemu novega prapora. Tomaž Rudolf, predstavnik in poveljnik PGD Črni Vrh, je pripel zadnji trak na naš novi prapor, saj avgusta še ni bil izdelan. Po voščilu predsednice ob kulturnem prazniku je podpredsednik recitiral Prešernovo pesem z naslovom Soldaška, ki ni primerna le za vojake, temveč tudi za gasilce.
Vrnili smo se k običajnemu dnevnemu redu, in sicer drugi točki dnevnega reda, izvolili smo delovno predsedstvo ter komisije. Sledila so vsa poročila: predsednice, poveljnika, tajnika predsednika komisije za mladino, predsednice komisije za članice, predsednice komisije za veterane, finančno poročilo in na koncu še poročilo nadzornega odbora. O udeležbi je poročala verifikacijske komisija, da je prisotnih 65 članov. Vsa poročila so bila tudi s pohvalami gostov soglasno sprejeta. Točka plan je bila kratka in jedrnata ter prav tako soglasno potrjena. Pod naslednjo točko smo potrdili dva delegata za občni zbor zveze: Matica Gornika in Martina Mišiča. Zamenjali smo člana iz upravnega odbora v disciplinsko komisijo in obratno. Nov član upravnega odbora je Anže Intihar, nov član disciplinske komisije pa Žan Kelnarič.
Predsedujoči občnemu zboru Edo Škrabec je pozval predsednika komisije za odlikovanja Matica Gornika, da vodi podelitev. Podeljevala pa sta poveljnika zveze in društva. Najprej sta podelila napredovanja, potem pa še ostala odlikovanja. Kar 11 prizadevnih članov PGD Grahovo je prejelo državna odlikovanja. Prisluhnili smo vsem obsežnim obrazložitvam, ki državnim odlikovanjem pritičejo.
Gasilsko odlikovanje 3. stopnje so prejeli: Tone Kovač, Dejan Hribljan, Roman Šega, Vera Novak, Mojca Intihar, Darko Gornik, Ksenija Preželj.
Gasilsko odlikovanje 2. stopnje sta prejela: Vinko Žnidaršič in Rajko Intihar.
Gasilsko plamenico 3. stopnje je prejel: Darko Nanut.
Gasilsko plamenico 1. stopnje je prejel: Bogdan Kočevar.
Po rekordno dolgem občnem zboru se je tudi neuradni del točke Razno zavlekel do jutranjih ur.