PGD Grahovo

Naselja Grahovo (432 prebivalcev), Bločice (97 prebivalcev) in Bloška Polica                (78 prebivalcev) se raztezajo ob regionalni cesti, ki pelje iz Cerknice na vsem znane Bloke. Skupno jim je to, da so organizirana v prostovoljno gasilsko društvo – PGD Grahovo. Več kot tretjina vseh prebivalcev je vključenih v društvo vseh starostnih skupin in obeh spolov.

Prihodnje leto bo društvo praznovalo 90. letnico od ustanovitve. Vrli Grahovci, ki so leta 1924 ustanovili prostovoljno gasilsko društvo – takrat požarno obrambo, so bili Mele Jakob, Pelan Franc, Krajc Andrej, Šega Tone, Kranjc Janez, Hrblan Janez in drugi.

Skrb za požarno obrambo in skrb pred drugimi naravnimi nesrečami je zavzete in odgovorne ljudi že leta 1869 (Metlika) zapeljala k ustanavljanju prostovoljnih požarnih društev, ki so bila in ostala močno navezana na lokalno okolje. Sočasno so se pričela organizirati tudi poklicna gasilska društva. Vsi so začeli iz nič – niso imeli domov, sredstev za nakup orodja, opreme in oblek. Že takrat so z različnimi prireditvami in ob podpori vaščanov ter imenitnikov zagotavljali najnujnejše in za sproti.

Tudi v času med obema vojnama in med drugo svetovno vojno so gasilci imeli težke čase. Izgube so bile velike in iz pisnih virov zasledimo, da je bila prav situacija na Notranjskem zelo težka. Zato toliko bolj cenimo naše gasilce iz tistega časa na njihovi vztrajnosti in srčnosti, da vedno pomagajo drugim.

Po vojni se je situacija izboljšala. Skupščina LRS je 19. maja 1948 sprejela prvi Zakon o gasilskih društvih, ki je zagotavljal podlago za nadaljnji razvoj gasilstva in predvsem uzakonil skrb in odgovornost države do tega področja.

Poleg opravljanja osnovnega poslanstva – borbe proti požarom in drugim nevšečnostim, je Prostovoljno gasilsko društvo Grahovo imelo hude probleme. Ni bilo nobenih sredstev in opreme. Orodje so nosili kar od doma. Začasno so se nastanili v stavbi na poti na jezero, če gremo od cerkve navzdol, danes lastnika Rota. Takoj  po vojni so se preselili v stavbo ob cesti, ki je bila prej Krajcerjeva last. Prostori so bili začasni in hudo neprimerni za delo društva. Šele pred nekaj leti so gasilci  z lastnim delom (cca 15.000 delovnih ur) in ob pomoči občine Cerknice, vaščanov in podjetnikov prišli do modernega doma, ki omogoča vse vrste dejavnosti društva. Na razpolago imajo tudi potrebno opremo, obleke in gasilsko vozilo.  

NA POMOČ!