Vodstvo in odbori

Vodstvo

Predsednik društva: Mojca Intihar
Podpredsednik: Matic Gornik
Poveljnik: Nejc Gornik
Namestnik poveljnika: Luka Ris


Upravni odbor

Predsednik: Mojca Intihar
Poveljnik: Nejc Gornik
Podpredsednik: Matic Gornik
Namestnik poveljnika: Luka Ris
Tajnica: Andreja Mele
Mentor mladine: Lan Soko
Predstavnik Bločic: Matej Žnidaršič
Predstavnik Bloške Police : Peter Janeš
Gospodar: Andrej Pelan
Predstavnica veteranov: Ksenija Preželj
Predstavnica članic: Suzana Godeša
Člani: Erik Kočevar
          Anže Intihar
          Darko Nanut
          Klemen Polovič


Nadzorni odbor

Predsednik: Boštjan Žnidaršič
Član: Pavel Mele
Član: Janez Leskovec


Disciplinska komisija

Predsednik: Peter Pelan
Član: Žan Kelnarič
Član: Jan Prhne


Komisija za mladino

Lan Soko
Borut Intihar
Mateja Mulc
Brin Soko
Miha Šušnjar


Komisija za članice

Suzana Godeša
Sonja Martinčič
Andreja Mele
Mojca Gornik
Sonja Kovač


Komisija za veterane

Ksenija Preželj
Milena Vesel
Vinko Žnidaršič
Edvarda Godeša
Valentin Novak


Praporščak

Andrej Pelan
rezerva- Tone CvetkoStatut PGD Grahovo