Vodstvo in odbori

Vodstvo

Predsednik društva: Mojca Intihar
Podpredsednik: Matic Gornik
Poveljnik: Martin Mišič
Namestnik poveljnika: Brin Soko


Upravni odbor

Predsednik: Mojca Intihar
Poveljnik: Martin Mišič
Podpredsednik: Matic Gornik
Namestnik poveljnika: Brin Soko
Tajnica: Andreja Mele
Mentor mladine: Lan Soko
Predstavnica veteranov: Ksenija Preželj
Predstavnica članic: Suzana Godeša
Člani: Erik Kočevar
          Anže Intihar
          Klemen Polovič
          Matej Žnidaršič
          Peter Janeš
          Nejc Gornik
          Luka Ris
          Andrej Pelan


Nadzorni odbor

Predsednik: Boštjan Žnidaršič
Član: Pavel Mele
Član: Janez Leskovec


Disciplinska komisija

Predsednik: Peter Pelan
Član: Žan Kelnarič
Član: Jan Prhne


Komisija za mladino

Lan Soko
Borut Intihar
Mateja Mulc
Brin Soko
Miha Šušnjar


Komisija za članice

Suzana Godeša
Branka Ris
Andreja Mele
Mojca Gornik
Sonja Kovač


Komisija za veterane

Ksenija Preželj
Milena Vesel
Vinko Žnidaršič
Edvarda Godeša
Valentin Novak
Rajko Intihar


Praporščak

Andrej Pelan
Miha ŠušnjarStatut PGD Grahovo